Đội ngũ Giảng viên

Lãnh đạo

GS.BS. David Bangsberg

GS.BS. David Bangsberg

Hiệu trưởng, Trường Đại học VinUni
Viện trưởng

PGS.TS.BS. Lê Cự Linh

PGS.TS.BS. Lê Cự Linh

Viện phó Thường trực

GS.BS. Lê Văn Phước

GS.BS. Lê Văn Phước

Viện phó Giáo dục Y khoa

TS.BS. Phùng Nam Lâm

TS.BS. Phùng Nam Lâm

Viện phó phụ trách Hợp tác bệnh viện
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chuyên môn, Bệnh viện Vinmec

Giám đốc Chương trình

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long

Giám đốc, CT Cử nhân Điều dưỡng

Giám đốc, Trung tâm mô phỏng Y khoa

TS.BS. Nguyễn Thị Tuyết

Giám đốc, Chương trình Bác sĩ Nội trú Nội khoa

TS.BS. Christina Liew Siaw Cheok

Giám đốc Chương trình, CT Bác sỹ Y khoa

BS. Đặng Kim Khuê

Giám đốc, Chương trình Bác sĩ Nội trú Ngoại khoa

ThS.BS. Bùi Thị Thanh Huyền

Phó Giám đốc, Chương trình Bác sĩ Nội trú Nhi khoa

Giảng viên

ThS. Trần Thùy Dương

Quản lý, Trung tâm mô phỏng Y khoa

TS. Nguyễn Thị Hoa Huyền

Giảng viên, CT Cử nhân Điều dưỡng

TS. Giáp Thị Thanh Tình

Giảng viên, CT Cử nhân Điều dưỡng

BS. Lê Khắc Linh

Giảng viên, Bác sỹ Nội trú

Giảng viên Liên kết

Bùi Thị Hiền

Viện Khoa Học Sức Khỏe

Đào Hải Nam

Viện Khoa Học Sức Khỏe

Đỗ Hồng Công

Viện Khoa Học Sức Khỏe

ThS.BS. Hoàng Đức Vinh

Viện Khoa Học Sức Khỏe

Chương trình Liên kết Toàn cầu

Đột phá sáng tạo trong nghiên cứu, [{cung cấp giáo dục y khoa chất lượng}]

Đột phá sáng tạo trong nghiên cứu, cung cấp giáo dục y khoa chất lượng

Góp phần định hình giáo dục y khoa và thay đổi cuộc sống của các học viên

Xem thêm