Về CHS

Lý do lựa chọn CHS

Bằng những đột phá sáng tạo trong nghiên cứu, công nghệ và chương trình giáo dục, Viện Khoa học Sức khỏe hướng đến cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người Việt, đóng góp cho sự phát triển y khoa thế giới