Cử nhân Điều dưỡng

GIỚI THIỆU 


GIỚI THIỆU

Trên toàn cầu, điều dưỡng là một ngành nghề đang phát triển mạnh mẽ, và Việt Nam cũng không nằm ngoài sự thay đổi đó. Do đó, chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ trở thành một phần của sự phát triển này tại VinUni! Tại VinUni, bạn sẽ được tìm hiểu về điều dưỡng, một lĩnh vực kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật. Tại đây, bạn sẽ tìm hiểu thế nào là thực hành dựa trên bằng chứng, lấy người bệnh là trung tâm trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tham gia chương trình Điều dưỡng tại VinUni, bạn sẽ có cơ hội nâng cao nhận thức và hiểu biết về ngành điều dưỡng. Bạn sẽ nhận ra rằng điều dưỡng không chỉ là chăm sóc y tế tại bệnh viện. Là người điều dưỡng, bạn sẽ là người đi đầu trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tại bất kỳ lĩnh vực nào trong khối ngành sức khỏe. Bạn có thể tham gia giải quyết thảm họa, dịch bệnh hoặc các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, bạn có thể làm việc với cộng đồng để thúc đẩy phúc lợi, ngăn ngừa bệnh tật và nâng cao nhận thức về sức khỏe cho người dân.

Chương trình điều dưỡng tại VinUni mới chỉ là một bước khởi đầu cho sự nghiệp của bạn. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong ngành điều dưỡng thông qua các chương trình đào tạo ngắn và dài hạn. Bạn có thể trở thành một nhà giáo dục hoặc một nhà quản lý, kiến tạo tương lai của ngành điều dưỡng và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Nhưng để làm được điều đó, bạn cần thực hiện bước đầu tiên – trở thành một sinh viên thuộc chương trình Cử nhân Điều dưỡng. Chương trình Điều dưỡng, trường Đại học VinUni luôn sẵn lòng hỗ trợ nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

Mặc dù điều dưỡng chiếm số lượng nhân lực lớn nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới, nhưng thế giới vẫn thiếu điều dưỡng. Hiện tại, chúng ta cần thêm ít nhất 5,9 triệu Điều dưỡng viên. Bạn có muốn là một phần của con số này?

Chương trình Điều dưỡng

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa I, Trường Đại học VinUni, Gia Lâm, Hà Nội
Email: nurse@vinuni.edu.vn