Các Đối tác

Mạng lưới Bệnh viện giảng dạy liên kết

Hệ thống Y tế Vinmec

Thoả thuận liên kết về Giáo dục, Nghiên cứu và Hợp tác chiến lược trong Khoa học sức khoẻ giữa VinUni và CTCP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec chính thức có hiệu lực vào ngày 18 tháng 12 năm 2019. Mục tiêu của thoả thuận là tạo ra một khung thoả thuận chung, nơi hai bên cùng thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục khoa học sức khoẻ, nghiên cứu và các hợp tác chiến lược khác, đồng thời phát triển mô hình đào tạo bệnh viện cho Viện Khoa học Sức khoẻ VinUni (CHS). Qua đó, thoả thuận sẽ góp phần vào sự phát triển và tiến bộ của Hệ thống Y tế Vinmec.

 Hệ thống Y tế Vinmec

Bệnh viện Quân đội 108

Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo thực hành giữa VinUni và Bệnh viện TWQĐ 108 mở ra chương mới trong quan hệ đối tác, với triển vọng phát triển công tác đào tạo y khoa, nghiên cứu và hệ thống chăm sóc sức khoẻ. Việc hợp tác với Bệnh viện 108 – nơi nổi tiếng với các dịch vụ y tế chuyên sâu sẽ góp phần nâng cao chất lượng về khối ngành chăm sóc sức khoẻ tại VinUni. Hai bên sẽ hợp tác xây dựng một chương trình giáo dục y khoa tiên tiến, kết hợp học tập và thực hành lâm sàng nhằm đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao, toàn diện, phù hợp với nhu cầu của ngành chăm sóc sức khoẻ. Các sinh viên VinUni sẽ có cơ hội đào tạo thực hành lâm sàng tại Bệnh viện 108, qua đó tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm quý giá trong một môi trường y tế hiện đại bậc nhất. Môi trường học tập này sẽ giúp sinh viên chuẩn bị sẵn sàng cho những thách thức về y tế trong tương lai.

 Bệnh viện Quân đội 108

Bệnh viện Nhi Trung ương

VinUni và Bệnh viện Nhi Trung Ương đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) để thể hiện cam kết của VinUni trong việc đem đến chất lượng đào tạo xuất sắc và phản ánh sự quyết tâm của Bệnh viện Nhi Trung ương trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ hàng đầu cho các bệnh nhi. MOU này thể hiện tầm nhìn chung của hai bên về đẩy mạnh công tác nghiên cứu, giáo dục và cải thiện dịch vụ y tế trong Nhi khoa và các lĩnh vực khác có liên quan. Đồng thời, thoả thuận này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ thế hệ mới. Các sinh viên VinUni sẽ có cơ hội thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Nhi Trung ương, qua đó tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn và góp phần thực hiện mục tiêu đề ra của bệnh viện. Hai bên đã đồng thuận triển khai các hoạt động đào tạo bậc đại học và sau đại học, cũng như khuyến khích các chương trình trao đổi giảng viên để thúc đẩy việc học hỏi lẫn nhau về ý tưởng và kinh nghiệm chuyên môn. Nỗ lực hợp tác này hướng tới kiến tạo môi trường học tập năng động, giúp sinh viên, nhà nghiên cứu và chuyên gia y tế hai bên cùng phát triển. VinUni và Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ cùng tiến hành nhiều nghiên cứu nhằm nâng cao kiến thức y học, phương pháp điều trị và công nghệ y tế, thúc đẩy chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhi thông qua các nghiên cứu tiên tiến.

Bệnh viện Nhi Trung ương

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

VinUni phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Hà Nội hướng tới nâng cao nhận thức về sức khoẻ, giáo dục và cải thiện chất lượng chăm sóc cho bệnh nhân tâm thần. Bệnh viện Tâm thần Hà Nội là một trong những tổ chức hàng đầu về chăm sóc sức khoẻ tâm thần, nghiên cứu và dịch vụ cộng đồng. Hợp tác này sẽ hỗ trợ đào tạo những chuyên gia sức khoẻ tâm thần thế hệ mới được trang bị đẩy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết. Các sinh viên chuyên ngành sức khoẻ tâm thần tại VinUni sẽ có cơ hội thực hành lâm sàng tại Bệnh Viện Tâm thần Hà Nội, nơi giúp các bạn nâng cao kỹ năng chuyên môn và chuẩn bị sẵn sàng cho những thách thức trong lĩnh vực này. Hợp tác tạo điều kiện thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung giữa đội ngũ giảng viên VinUni và các nhà nghiên cứu của Bệnh viện, nhằm nâng cao hiểu biết chung về các chứng rối loạn tâm thần, phương pháp điều trị, góp phần vào kho tàng kiến thức y học tâm thần trên toàn thế giới. Ngoài ra, VinUni và Bệnh viện sẽ hợp tác tổ chức chương trình vì sức khoẻ cộng đồng, hội thảo và các chiến dịch nâng cao nhận thức để giảm thiểu sự kỳ thị đối với sức khoẻ tâm thần. Hợp tác này được thực hiện với mục tiêu thúc đẩy một môi trường hỗ trợ và cởi mở cho những cá nhân phải đối mặt với vấn đề về sức khoẻ tâm thần.

 Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

Đơn vị đối tác

These valuable relationships will help us to establish our faculty and leadership teams, to validate and assure the quality of the curriculum, to guide the University on a path of international accreditation, and offer VinUni students opportunities to intern and study with our partners in Vietnam and abroad.