Triển vọng nghề nghiệp

Triển vọng nghề nghiệp

• Bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe hàng đầu
• Các trường đại học và tổ chức nghiên cứu
• Các tổ chức phi học thuật như Liên Hợp Quốc, WHO hoặc các tổ chức phi chính phủ (NGO)
• Các nhóm nghiên cứu tư nhân, công nghiệp tư nhân.
• Dịch vụ công hoặc các doanh nghiệp tư nhân

Lộ trình nhanh chóng đến một sự nghiệp thành công: Được trang bị để trở thành chuyên gia, bác sĩ lâm sàng hàng đầu, trưởng phòng, quản lý và lãnh đạo, nhà nghiên cứu hàng đầu và học giả thành công.

Cơ hội làm việc trong nước và toàn cầu: chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và theo chuẩn quốc tế, phù hợp với kỳ thi kiểm tra năng lực tại Mỹ

*Nhấp vào hình ảnh để xem rõ hơn.