Đội ngũ chương trình

Đội ngũ Chương trình

Đội ngũ Chương trình Bác sĩ Y khoa – Viện Khoa học Sức khỏe chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ chương trình, với mong muốn mang đến trải nghiệm học tập tốt nhất cho sinh viên. Mỗi thành viên có vai trò, nhiệm vụ khác nhau và cùng nhau nỗ lực phát triển mỗi ngày, chúng tôi hi vọng bạn thường xuyên ghé thăm trang này để được cập nhật các thông tin mới nhất.

Lãnh Đạo & Giảng Viên

GS.BS. David Bangsberg

Hiệu trưởng, Trường Đại học VinUni
Viện trưởng

TS.BS. Phùng Nam Lâm

Viện phó phụ trách Hợp tác bệnh viện
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chuyên môn, Bệnh viện Vinmec

PGS.TS.BS. Lê Cự Linh

Viện phó Thường trực

GS.BS. Lê Văn Phước

Viện phó Giáo dục Y khoa

TS.BS. Christina Liew Siaw Cheok

Giám đốc Chương trình, CT Bác sỹ Y khoa

GS.BS. Huỳnh Đình Chiến

Giám đốc Hệ thống La-bô tiền Lâm sàng
Trưởng khối năm 1, CT Bác sỹ Y khoa

PGS.TS. Roshan Peiris

Trưởng khối năm 2, CT Bác sỹ Y khoa

PGS.TS.BS. Yi Hyeon Gyu

Trưởng khối năm 3, CT Bác sỹ Y khoa

BS. Jeffrey Mayne

Giám đốc Tuyển sinh, CT Bác sỹ Y khoa
Trưởng khối năm 4, CT Bác sỹ Y khoa
Giảng viên lâm sàng

BS. BS CKII. Nguyễn Ngọc Thanh Tú

Giảng viên lâm sàng
Trưởng khối năm 5, CT Bác sỹ Y khoa

GS.TS. Andrew Taylor-Robinson

Giáo sư Vi sinh học và Miễn dịch

GS.TS. Pranee Liamputtong

Giáo sư Khoa học hành vi

TS. Nguyễn Thị Nhung

Giảng viên, CT Bác sỹ Y khoa
Giảng viên thỉnh giảng

GS.TS.BS. Phạm Nhật An

Giảng viên liên kết, Trung tâm Nhi, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

GS.TS.BS. Đỗ Tất Cường

Giảng viên liên kết

GS.TS.BS. Bùi Đức Phú

Giảng viên liên kết

GS.TS.BS. Nguyễn Thanh Liêm

Giảng viên liên kết

GS.TS.BS. Đỗ Doãn Lợi

Giảng viên liên kết

TS. Trần Thị Dụ Chi

Giảng viên liên kết, CT Bác sỹ Y khoa

GS.TS.BS. Philippe Macaire

Giảng viên liên kết

TS.BS. Nguyễn Xuân Hưng

Giảng viên liên kết

TS.BS. Phan Quỳnh Lan

Giảng viên liên kết
Hỗ Trợ Giảng Dạy

ThS.BS. Hà Minh Thuỳ

Chuyên viên Đào tạo Y khoa

Vũ Quỳnh Anh

Trợ lý Học thuật, CT Bác sỹ Y khoa

ThS. Hoàng Mai Duy

Quản lý Phòng thí nghiệm
Giảng viên kiêm nhiệm

Nguyễn Anh Phương

Chuyên viên Điều phối Phòng thí nghiệm

Đinh Bảo Châu

Trợ giảng, CT Bác sỹ Y khoa

BS. Đỗ Thị Mỹ Hạnh

Trợ giảng, CT Bác sỹ Y khoa

ThS.BS. Lê Đức Huy

Trợ giảng, CT Bác sỹ Y khoa

Nguyễn Lê Mỹ Anh

Trợ giảng, CT Bác sỹ Y khoa

BS. Nguyễn Ngọc Trường Giang

Trợ giảng, CT Bác sỹ Y khoa

Nguyễn Thị Huyền Minh

Trợ giảng, CT Bác sỹ Y khoa

BS. Trần Thị Hương Trà

Trợ giảng, CT Bác sỹ Y khoa

Vũ Như Ngọc

Trợ giảng, CT Bác sỹ Y khoa

Vũ Thanh Phương

Trợ giảng, CT Bác sỹ Y khoa

Hoàng Thảo Anh

Trợ giảng, CT Bác sỹ Y khoa

BS. Nguyễn Văn Chinh

Trợ giảng, CT Bác sỹ Y khoa

BS. Đỗ Thị Ngọc Bích

Điều phối lâm sàng

TS. Trần Quỳnh Giao

Điều phối lâm sàng, CT Bác sỹ Y khoa
Giảng viên thỉnh giảng

BS. Dương Trung Đức

Điều phối lâm sàng

ThS. Hoàng Thanh Thủy

Điều phối viên, CT Bác sỹ Y khoa