Đội ngũ Giảng viên

Our team

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long

Giám đốc, CT Cử nhân Điều dưỡng
Giám đốc, Trung tâm mô phỏng Y khoa

PGS.TS.BS. Lê Cự Linh

Viện phó Thường trực

TS.BS. Phùng Nam Lâm

Viện phó phụ trách Hợp tác bệnh viện
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chuyên môn, Bệnh viện Vinmec

GS.BS. Lê Văn Phước

Viện phó Giáo dục Y khoa

GS.BS. Huỳnh Đình Chiến

Giám đốc Hệ thống La-bô tiền Lâm sàng
Trưởng khối năm 1, CT Bác sỹ Y khoa

TS. Nguyễn Thị Hoa Huyền

Giảng viên, CT Cử nhân Điều dưỡng

TS. Hoàng Lan Vân

Giảng viên, CT Cử nhân Điều dưỡng

TS. Giáp Thị Thanh Tình

Giảng viên, CT Cử nhân Điều dưỡng

ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga

Giảng viên, CT Cử nhân Điều dưỡng

PGS.TS. Julie Sochalski

Giám đốc chương trình đào tạo Điều dưỡng, Liên minh Vingroup - Penn

ThS. Hoàng Mai Duy

Quản lý Phòng thí nghiệm
Giảng viên kiêm nhiệm

ThS. Trần Thùy Dương

Quản lý, Trung tâm mô phỏng Y khoa

ThS. Ngô Thu Thủy

Trợ lý Học thuật, CT Cử nhân Điều dưỡng

Doãn Minh Hạnh

Trợ giảng, CT Cử nhân Điều dưỡng