Trang chủ

ĐÀO TẠO CÁC LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH SỨC KHỎE

Viện Khoa học Sức khỏe cam kết phát triển các nghiên cứu, hệ thống đào tạo xuất sắc trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ. Viện có sứ mệnh góp phần cải tổ giáo dục khoa học sức khỏe, đào tạo các thế hệ chuyên gia y tế xuất sắc để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ người Việt Nam, góp phần tích cực giải quyết các vấn đề sức khỏe toàn cầu.

Các Trung tâm Nghiên cứu và Sáng tạo

Đột phá sáng tạo trong nghiên cứu, cung cấp giáo dục y khoa chất lượng

Đột phá sáng tạo trong nghiên cứu, cung cấp giáo dục y khoa chất lượng

Viện Khoa học Sức khỏe cam kết phát triển nghiên cứu và cung cấp giáo dục y khoa chất lượng sánh ngang với thế giới.

Xem thêm

Đối Tác

Những mối quan hệ quý giá này sẽ giúp chúng tôi xây dựng đội ngũ giảng viên và lãnh đạo, đảm bảo chất lượng chương trình giảng dạy, định hướng cho Trường Đại học VinUni đến đẳng cấp quốc tế và mang đến cho sinh viên VinUni cơ hội thực tập và học tập với các đối tác tại Việt Nam và ở trên thế giới.

Được kiểm định bởi