Chương Trình Bác Sĩ Nội Trú

Học viên Bác sĩ nội trú VinUni chia sẻ trải nghiệm học tập và thực hành lâm sàng

Tờ thông tin Chương trình Giáo dục Y khoa Sau đại học

NỘI KHOA — NHI KHOA — NGOẠI KHOA – CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 

Cả 4 chương trình đào tạo Bác sĩ Nội trú VinUni được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và dựa trên bằng chứng, với những mục tiêu chính gồm:

  • Đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai trong các lĩnh vực lâm sàng về y học hàn lâm
  • Đào tạo những bác sĩ có trình độ cao, giàu lòng nhân ái, thể hiện xuất sắc chuyên môn trong mọi công việc
  • Cố vấn, hướng dẫn và giám sát bởi các nhà giáo dục chuyên môn lâm sàng tận tâm, nhằm giúp học viên phát triển thành những nhà lãnh đạo và nhà giáo dục trong tương lai
  • Cung cấp hệ thống đánh giá phản hồi thường xuyên và có hệ thống trong suốt chương trình đào tạo giúp học viên phát triển nghề nghiệp và thăng tiến

Phương thức giảng dạy

Các chương trình đào tạo nội trú của VinUni áp dụng nhiều phương thức giảng dạy, bao gồm:

  • Giảng dạy liên chuyên ngành
  • Trải nghiệm xuyên suốt chương trình học
  • Bài giảng và hội nghị học thuật
  • Giáo dục y khoa và lãnh đạo nhóm
  • Học tập theo nhóm
  • Dự án học thuật