PGY2

BÁC SĨ NỘI TRÚ NỘI KHOA

Học viên năm hai

Dương Danh Nguyên Hiền

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Tân Tạo TP Hồ Chí Minh

Quý Khoa 

Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Lê Thị Luyến

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược Thái Bình

Đinh Trần Quỳnh Ngân

Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP Hồ Chí Minh

Huỳnh Thị

Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Hoàng Phúc

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược Cần Thơ

Lê Quốc Thắng

Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Đức Thắng 

Bác sĩ Đa khoa
Trường Đại học Y Hà Nội

Trần Thành Tín

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Tường Vy 

Bác sĩ Đa khoa
Khoa Y, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

BÁC SĨ NỘI TRÚ NHI KHOA

Học viên năm hai

Nguyễn Thị Xuân Diệu

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Minh Hiếu 

Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược Cần Thơ

Lê Thái Hoàn

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược Thái Bình

Trần Phạm Minh Khôi

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Lê Vũ Tùng Lâm

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược Thái Bình

Nguyễn Ngọc Thiên Thanh

Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thủy

Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược Hải Phòng

Phạm Thị Bích Vân

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược Hải Phòng

BÁC SĨ NỘI TRÚ NGOẠI KHOA

Học viên năm hai

Huỳnh Tấn Ái

 Bác sĩ Đa khoa
Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng

Nguyễn Thị Mỹ An

 Bác sĩ Đa khoa
Vietnamese National University – School of Medicine

Hoàng Ngọc Anh

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Thảo My 

Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh