PGY4

BÁC SĨ NỘI TRÚ NỘI KHOA

Học viên năm bốn

Trịnh Văn Dương

Bác sĩ Đa khoa
Trường Đại học Y Hà Nội

Nguyễn Hoàng Kim Hân

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y dược, TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Duy Nghĩa

 Bác sĩ Đa khoa
Trường Đại học Y Hà Nội

Nguyễn Thị Hồng Nhi

Bác sĩ Đa khoa
Khoa Y, Đại học Tây Nguyên

Trần Võ Thùy Nhi

Bác sĩ Đa khoa
Khoa Y, Đại học Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Lành

Bác sĩ Đa khoa
Khoa Y, Đại học Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Việt Thắng

 Bác sĩ Đa khoa
Khoa Y, Đại học Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh

Võ Văn Tình

Bác sĩ Đa khoa
Khoa Y, Đại học Tây Nguyên

Nguyễn Đình Tùng

Bác sĩ Đa khoa
Trường Đại học Y Hà Nội

Nguyễn Hữu Thành

Bác sĩ Đa khoa
Khoa Y, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

BÁC SĨ NỘI TRÚ NHI KHOA

Học viên năm bốn

Nguyễn Thị Huyền

 Bác sĩ Đa khoa
Trường Đại học Y Hà Nội

Hoàng Thị Ngọc Khuyên

 Bác sĩ Đa khoa
Trường Đại học Y Hà Nội

Nguyễn Thị Thủy

Bác sĩ Đa khoa
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Phan Ngọc Thanh Trúc

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh

Võ Nhật Vương 

Bác sĩ Đa khoa
Khoa Y, Đại học Tây Nguyên

 

BÁC SĨ NỘI TRÚ NGOẠI KHOA

Học viên năm bốn

Lương Mộng Vũ Ánh

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược Huế

Nguyễn Thế Duy

Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Trần Mạnh Thắng

Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thế Trinh

 Bác sĩ Đa khoa
Khoa Y, Đại học Tân Tạo