Lãnh Đạo Chương Trình

Lãnh Đạo Chương Trình Bác Sĩ Nội Trú

GS.BS. David Bangsberg

Hiệu trưởng, Trường Đại học VinUni
Viện trưởng

PGS.TS.BS. Lê Cự Linh

Viện phó Thường trực

GS.BS. Lê Văn Phước

Viện phó Giáo dục Y khoa

TS.BS. Phùng Nam Lâm

Viện phó phụ trách Hợp tác bệnh viện
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chuyên môn, Bệnh viện Vinmec

TS.BS. Nguyễn Thị Tuyết

Giám đốc, Chương trình Bác sĩ Nội trú Nội khoa

ThS.BS. Thành Ngọc Tiến

Phó Giám đốc, Chương trình Bác sĩ Nội trú Nội khoa

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Điều phối viên, Chương trình Bác sĩ Nội trú Nội khoa

BS. Bryn Carroll

Đồng Giám đốc, Chương trình Bác sĩ Nội trú Nhi khoa

ThS.BS. Bùi Thị Thanh Huyền

Phó Giám đốc, Chương trình Bác sĩ Nội trú Nhi khoa

TS.BS. Phùng Tuyết Lan

Phó Giám đốc Chương trình

GS.BS. Ari D Brooks

Đồng Giám đốc, Chương trình Bác sĩ Nội trú Ngoại khoa

BS. Đặng Kim Khuê

Giám đốc, Chương trình Bác sĩ Nội trú Ngoại khoa

Lê Trung Thành

Điều phối viên, Chương trình Bác sĩ Nội trú Ngoại khoa

PGS.TS.BS. Trần Trung Dũng

Giám đốc, Trung tâm Công nghệ 3D trong Y học
Giám đốc, TT Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao, Bệnh viện Vinmec
Giám đốc Chương trình, Chương trình Nội trú Chỉnh hình

ThS. Nguyễn Diệu Linh

Điều phối viên, Chương trình Nội trú Chỉnh hình

GS.BS. Lisa M. Bellini

Trưởng ban Đào tạo Bác sĩ Nội trú, Liên minh Vingroup - Penn

ThS.BS. Ryan McAuley

Giảng viên thỉnh giảng, Chương trình Bác sĩ Nội trú Nội khoa