PGY3

BÁC SĨ NỘI TRÚ NỘI KHOA

Học viên năm ba

Bùi Phạm Thái Hòa 

Bác sĩ Đa khoa
Khoa Y, Đại học Tân Tạo TP Hồ Chí Minh

Dương Đức Anh 

Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược Thái Nguyên

Hoàng Phú Quý

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Vinh

Lê Thu Thảo 

Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược Cần Thơ

Lê Vĩnh Nghi

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP Hồ Chí MInh

Nguyễn Ngọc Bảo Ngân

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược Cần Thơ

Sầm Lưu Khánh Ngọc

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Võ Trường Toản TP Hồ Chí Minh

Trần Lê Thục Uyên

Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược Huế

Trần Ngô Gia Huy 

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Võ Thanh Mai

Bác sĩ Đa khoa
Trường Đại học Y Hà Nội

BÁC SĨ NỘI TRÚ NHI KHOA

Học viên năm ba

Nguyễn Gia Tuấn 

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Phước Lộc

 Bác sĩ Đa khoa
Khoa Y, Đại học Tân Tạo TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Hoài Phương

Bác sĩ Đa khoa
Khoa Y, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Huỳnh Như

 Bác sĩ Đa khoa
Khoa Y, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Phạm  Ngọc Thảo

Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược Thái Bình

Trần Thái Bảo

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Võ Trường Toản TP Hồ Chí Minh

Trần Thị Thục Trang 

Bác sĩ Đa khoa
Trường Đại học Y Hà Nội

BÁC SĨ NỘI TRÚ NGOẠI KHOA

Học viên năm ba

Nguyễn Hứa Hoàng Quân

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Tân Tạo TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Minh Phát

Bác sĩ Đa khoa
Đại học Võ Trường Toản TP Hồ Chí Minh

Phạm Hoàn Mỹ

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Trương Ngọc Trà My

 Bác sĩ Đa khoa
Đại học Đà Nẵng