HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔ PHỎNG Y TẾ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔ PHỎNG Y TẾ

Simboost là một hệ thống phần mềm quản lý mô phỏng y tế, ghi lại các hoạt động đào tạo bằng nhiều góc quay cùng 1 lúc, quản lý kịch bản, diễn viên… và thảo luận.

– Chức năng chính của Simboost là ghi lại tất cả các hoạt động đào tạo và sau đó sử dụng để thảo luận.
– Quản lý các thành phần liên quan đến đào tạo mô phỏng: khóa học, kịch bản, phản hồi, diễn viên, giảng viên, học viên…

– Simboost có thể tích hợp với Active Directory, LMS để đồng bộ hóa dữ liệu người dùng, lịch trình… Người dùng chỉ đăng nhập một lần có thể sử dụng tất cả các tính năng dịch vụ mà Simboost cung cấp.

– Dữ liệu ghi lại có thể được lưu trữ trong một thời gian dài.