Các Khóa Đào tạo Khác

Các Khóa Đào tạo Khác

Thực hành lâm sàng là một phần thiết yếu trong đào tạo khoa học sức khỏe. Giảng dạy lâm sàng hiệu quả là con đường duy nhất giúp người học có được những năng lực và thái độ thực hành, từ đó quyết định trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế. Vì vậy, Bộ Y tế đã ban hành chương trình đào tạo giảng viên quốc gia (TOT) về phương pháp giảng dạy lâm sàng. Chương trình này là bắt buộc đối với tất cả các bác sĩ lâm sàng muốn giảng dạy thực hành lâm sàng cho sinh viên Y khoa.

Khóa học “Phương pháp giảng dạy lâm sàng cho người hướng dẫn thực hành lâm sàng” của VinUni được thiết kế theo chương trình quốc gia do Bộ Y tế ban hành. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên sẽ có đủ điều kiện giảng dạy thực hành lâm sàng thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

 • Ai nên tham gia khóa học này?
  • Giảng viên, nhân viên y tế có tham gia giảng dạy/ hướng dẫn thực hành Y khoa tại các Trung tâm Y tế.
  • Cá nhân có quan tâm/mong muốn nâng cao năng lực về phương pháp giảng dạy lâm sàng trong ngành y tế.
 • Thời lượng khóa học: 40 giờ ( bao gồm 10 giờ lý thuyết và 30 giờ thực hành).
 • Nội dung khóa học:
  • Tổng quan về phương pháp dạy học lâm sàng, dạy học dựa trên kết quả, dạy học dựa trên năng lực và đảm bảo chất lượng dạy học lâm sàng.
  • Xây dựng mục tiêu học tập.
  • Phương pháp giảng dạy lâm sàng, có và không có sự tham gia của bệnh nhân.
  • Kỹ năng cần thiết của người hướng dẫn lâm sàng.
  • Đánh giá năng lực trong giảng dạy lâm sàng.
  • Xây dựng kế hoạch giảng dạy lâm sàng và giám sát thực hành lâm sàng.
 • Ngôn ngữ sử dụng trong khóa học: Tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh, tuỳ theo nhu cầu của người học.
 • Số lượng học viên mỗi khóa: tối đa 20 học viên.
 • Chứng chỉ: Chứng chỉ đào tạo liên tục CME/CPD tương đương với 40 giờ.
 • Học phí: 5.000.000 VND/ khóa học/ người.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Mô phỏng Y khoa thuộc trường Đại học VinUni
Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (+84) 24 7108 9779, máy lẻ: 9015
Email: simcenter@vinuni.edu.vn

Việc viết và xuất bản thành công một bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín quốc tế vẫn được coi là một công việc thách thức đối với những người làm khoa học, đặc biệt khi các tạp chí quốc tế có những quy định khắt khe và thay đổi nhiều yêu cầu khác nhau. Bản thảo thường bị từ chối bởi nguyên nhân tới từ việc không đáp ứng các điều kiện của tạp chí. Khóa học không tập trung vào kĩ năng viết bằng Tiếng Anh. Trọng tâm của khóa học xoay quanh quy trình xuất bản bài báo, yêu cầu thường gặp để công bố nghiên cứu khoa học trên tạp chí quốc tế, cấu trúc của bản thảo và những sai lầm phổ biến của các nhà nghiên cứu Việt Nam khi chuẩn bị đăng tải nghiên cứu trên tạp chí quốc tế.

 • Ai nên tham gia khóa học này?
  • Cán bộ y tế, người học liên quan đến lĩnh vực y tế.
  • Những người quan tâm đến xuất bản các bài báo quốc tế.
 • Thời lượng đào tạo: 30 giờ ( bao gồm 23 giờ học lý thuyết và 7 giờ thực hành).
 • Nội dung khóa học:
  • Tầm quan trọng của bài báo nghiên cứu trong giới học thuật.
  • Những lý do phổ biến khiến bài báo bị tạp chí từ chối.
  • Cấu trúc của một bản thảo.
  • Cách viết một bản thảo.
  • Xuất bản trên tạp chí quốc tế: Lựa chọn tạp chí và quy trình xuất bản.
 • Ngôn ngữ sử dụng trong khóa học: Tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh, tuỳ theo nhu cầu của người học.
 • Số lượng học viên mỗi lớpe: tối đa 20 học viên.
 • Chứng chỉ: Chứng chỉ đào tạo liên tục CME/CPD tương đương với 30 giờ.
 • Học phí: 1.500.000 VND/ khóa học/ người.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Mô phỏng Y khoa thuộc trường Đại học VinUni
Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (+84) 24 7108 9779, máy lẻ: 9015
Email: simcenter@vinuni.edu.vn

Việc công bố nghiên cứu trên các tạp chí là điều cần thiết đối với mọi nghiên cứu viên. Chất lượng của bản thảo phần nào phản ánh mức độ uy tín học thuật của các tác giả. Đồng thời những công bố khoa học cũng góp phần lan tỏa những kiến thức mới và những phát hiện mới tới cộng đồng. Khóa học này cung cấp cho người học các kỹ năng viết học thuật cơ bản, quy trình xuất bản, bình duyệt, và chuẩn bị bản thảo để đáp ứng yêu cầu của các tạp chí trong nước.

 • Ai nên tham gia khóa học này?
  • Nhân viên y tế, người học liên quan đến lĩnh vực y tế.
  • Những người quan tâm đến việc xuất bản các bài báo trong nước.
 • Thời lượng đào tạo: 16 giờ ( bao gồm 12 giờ học lý thuyết và 4 giờ thực hành).
 • Nội dung khóa học:
  • Tầm quan trọng của bài báo nghiên cứu trong giới học thuật.
  • Những lý do phổ biến khiến bài báo bị từ chối.
  • Cấu trúc của một bản thảo.
  • Cách viết một bản thảo.
  • Xuất bản trên tạp chí trong nước: Lựa chọn tạp chí và quy trình xuất bản.
 • Ngôn ngữ sử dụng trong khóa học: : Tiếng Việt và/hoặc Tiếng Anh tùy theo nhu cầu của học viên.
 • Số lượng học viên mỗi khóa: tối đa 20 học viên.
 • Chứng chỉ: Chứng chỉ đào tạo liên tục CME/CPD tương đương 16 giờ.
 • Học phí: 1.500.000 VND/ khóa học/ người.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Mô phỏng Y khoa thuộc trường Đại học VinUni
Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (+84) 24 7108 9779, máy lẻ: 9015
Email: simcenter@vinuni.edu.vn

Bộ câu hỏi là công cụ đắc lực trong nghiên cứu, nó đóng vai trò quan trọng giúp nghiên cứu viên có thể thu thập số liệu và thông tin cần thiết phục vụ cho quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, phát triển bộ câu hỏi nghiên cứu được coi là một thách thức rất lớn ngay cả với các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm vì nó đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực, kiến thức và kỹ năng. Do vậy khóa học được thiết kế và xây dựng với mục đích giúp người học củng cố kiến thức về cách xây dựng và đánh giá bộ câu hỏi trong nghiên cứu y khoa.

 • Ai nên tham gia khóa học này?
  • Nhân viên y tế; sinh viên, học viên thuộc lĩnh vực khoa học sức khoẻ.
  • Các đối tượng khác có quan tâm tới những vấn đề về bộ công cụ nghiên cứu.
 • Thời lượng đào tạo: 60 giờ (bao gồm thời gian học lý thuyết 16 giờ và thời gian thực hành 44 giờ).
 • Nội dung khóa học:
  • Tổng quan về đo lường và biến số ẩn.
  • Bậc đo lường và loại thang đo.
  • Tính tin cậy và kiểm định tính tin cậy của bộ công cụ.
  • Tính giá trị và kiểm định tính giá trị của bộ công cụ.
  • Sai số trong đo lường và các lỗi thường gặp trong xây dựng bộ công cụ.
  • Các vấn đề về dịch thuật, bản quyền và chỉnh sửa bộ công cụ nghiên cứu.
  • Lựa chọn bộ công cụ nghiên cứu.
  • Xác định và phân tích các nội dung về công cụ nghiên cứu trong phần Tổng quan tài liệu và Phương pháp nghiên cứu.
  • Xây dựng bộ công cụ trong nghiên cứu
 • Ngôn ngữ sử dụng trong khóa học: Tiếng Việt và/hoặc Tiếng Anh tùy theo nhu cầu của học viên.
 • Số lượng học viên mỗi khóa: tối đa 20 học viên.
 • Chứng chỉ: Chứng chỉ CME/CPD tương đương 60 giờ.
 • Học phí: 5.000.000 VND/khóa/người.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Mô phỏng Y khoa thuộc trường Đại học VinUni
Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (+84) 24 7108 9779, máy lẻ: 9015
Email: simcenter@vinuni.edu.vn

Công cụ nghiên cứu là thành phần quan trọng, thiết yếu của mọi nghiên cứu. Không đơn thuần là máy móc xét nghiệm, các câu hỏi, hay các ô trống để người bệnh trả lời, đằng sau mỗi công cụ nghiên cứu chất lượng là một nền tảng phức tạp, tổng hợp của khoa học sức khỏe, khoa học hành vi, tâm lí học, xã hội học, toán học và thống kê. Khóa học được xây dựng nhằm mục đích cung cấp kiến thức cơ bản về đo lường trong nghiên cứu sức khỏe.

 • Ai nên tham gia khóa học này?
  • Nhân viên y tế; sinh viên, học viên thuộc lĩnh vực khoa học sức khoẻ.
  • Các đối tượng khác có quan tâm tới những vấn đề về bộ công cụ nghiên cứu.
 • Thời lượng khóa học: 32 giờ (16 giờ lý thuyết và 16 giờ thực hành).
 • Nội dung khóa học:
  • Tổng quan về đo lường và biến số ẩn.
  • Bậc đo lường và loại thang đo.
  • Tính tin cậy và kiểm định tính tin cậy của bộ công cụ.
  • Tính giá trị và kiểm định tính giá trị của bộ công cụ.
  • Sai số trong đo lường và các lỗi thường gặp trong xây dựng bộ công cụ.
  • Các vấn đề về dịch thuật, bản quyền và chỉnh sửa bộ công cụ nghiên cứu.
  • Lựa chọn bộ công cụ nghiên cứu.
  • Xác định và phân tích các nội dung về công cụ nghiên cứu trong phần Tổng quan tài liệu và Phương pháp nghiên cứu.
 • Ngôn ngữ sử dụng trong khóa học: Tiếng Việt và/hoặc Tiếng Anh tùy theo nhu cầu của học viên.
 • Số lượng học viên mỗi khóa: tối đa 20 học viên.
 • Chứng chỉ: Chứng chỉ CME/CPD tương đương 32 giờ.
 • Học phí: 3.000.000 VND/ khóa học/ người.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Mô phỏng Y khoa thuộc trường Đại học VinUni
Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (+84) 24 7108 9779, máy lẻ: 9015
Email: simcenter@vinuni.edu.vn