Thành tựu

THÀNH TỰU

Kể từ khi thành lập vào tháng 7/2017, VMSC đã đào tạo một số lượng lớn các khóa học và học viên:

  • 240 khóa học với 5988 học viên tham gia các khóa đào tạo Sơ cấp cứu, hồi sinh tim phổi AHA và các khóa đào tạo CME khác
  • 2425 học viên kỹ năng giao tiếp trong môi trường y tế tại các bệnh viện Vinmec trên cả nước
  • 4757 học viên tham gia khóa đào tạo kỹ năng điều dưỡng cho các bệnh viện Vinmec trên cả nước
  • 317 học viên tham dự khóa đào tạo Simbionix
  • 188 học viên tham dự các khóa học RRT

(Cập nhật ngày 29/07/2023)