Các khóa học Quản lý

Các Khóa học Quản lý

Quản lý điều dưỡng đóng một vai trò quan trọng trong tất cả cơ sở chăm sóc sức khỏe. Phạm vi công việc bao gồm quản lý nhân sự, lập ngân sách, lập kế hoạch, hậu cần, đảm bảo chất lượng dịch vụ, v.v. Để đáp ứng nhu cầu công việc, cá nhân nắm vai trò quản lý điều dưỡng cần một bộ kỹ năng mới, khác hoàn toàn với những điều dưỡng viên bên giường bệnh. Khóa đào tạo liên tục “Quản lý điều dưỡng” của VinUni nhằm cung cấp nền tảng kiến thức và kỹ năng về quản lý chăm sóc sức khỏe và lãnh đạo điều dưỡng. Các nữ hộ sinh và kỹ thuật viên có nhu cầu mở rộng kiến thức tới lĩnh vực quản lí cũng có thể đăng kí tham gia khóa học. Khóa học bao gồm 2 phần: đào tạo trực tiếp tại VinUni và chương trình hỗ trợ từ 3-6 tháng sau khi học. Với chương trình hỗ trợ và chia sẻ kiến thức sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được trợ giúp và hướng dẫn thực hiện các dự án quản lý/lãnh đạo/nâng cao chất lượng dịch vụ. Tất cả các hoạt động này nhằm mục đích tạo ra các quản lý điều dưỡng có năng lực cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe.

 • Ai nên tham gia khóa học này?
  • Điều dưỡng viên, Nữ hộ sinh và Kỹ thuật viên có nhu cầu lấy chứng chỉ để đáp ứng yêu cầu công việc.
  • Các cá nhân khác muốn mở rộng kiến thức và kỹ năng về quản lý và lãnh đạo.
 • Thời lượng đào tạo:
  • 158 giờ ( bao gồm 52 giờ học lý thuyết và 106 giờ thực hành).
 • Nội dung khóa học:
  • Mô hình lãnh đạo và quản lý điều dưỡng.
  • Kỹ năng quản lý và lãnh đạo cần thiết.
  • Điều hành và liên kết các dịch vụ y tế.
  • Hệ thống quản lý tổ chức điều dưỡng.
  • Chính sách về nghề điều dưỡng và các ngành khoa học sức khỏe liên quan.
  • An toàn cho bệnh nhân và phòng ngừa sự cố y khoa.
  • Đạo đức nghề nghiệp và đạo đức nghiên cứu.
  • Phương pháp giảng dạy lâm sàng và đào tạo nhân viên.
  • Giao tiếp với bệnh nhân trong điều dưỡng.
  • Thực hành dựa trên bằng chứng.
 • Ngôn ngữ sử dụng trong khóa học: Tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh, tuỳ theo nhu cầu của người học.
 • Số lượng học viên mỗi khóa: tối đa 30 học viên.
 • Chứng chỉ: Chứng chỉ đào tạo liên tục CME/CPD tương đương với 158 giờ.
 • Học phí: 10.000.000 VND/khóa học/người.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay cần tư vấn thông tin, vui lòng liên hệ với chung tôi tại:
VinUniversity Medical Simulation Center
Vinhomes Ocean Park, Gia Lam, Ha Noi, Viet Nam.
Phone: (+84) 24 7108 9779, ext: 9015
Email: simcenter@vinuni.edu.vn

 

Quản lý chất lượng dịch vụ y tế là điều cần thiết đối với toàn bộ cá nhân và tập thể các đơn vị chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhân viên y tế đều được đào tạo bài bản trong chương trình học chính quy. Vì vậy, việc tổ chức chương trình đào tạo trong lĩnh vực này cho cá nhân làm công việc quản lý chất lượng là cần thiết. Khóa đào tạo liên tục “Quản lý chất lượng bệnh viện” của VinUni được xây dựng nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu hiện tại, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý chất lượng trong hệ thống y tế. Khóa học giúp cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý chất lượng, bao gồm: hệ thống quản lý chất lượng, đo lường chất lượng, xây dựng và triển khai đề án cải tiến chất lượng.

 • Ai nên tham gia khóa học này?
  • Nhà quản lý trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
  • Nhân viên y tế.
  • Sinh viên muốn mở rộng kiến thức về quản lý chất lượng.
  • Các cá nhân khác có quan tâm đến chủ đề này.
 • Thời lượng đào tạo: 40 giờ ( bao gồm 32 tiếng lý thuyết và 8 tiếng thực hành).
 • Nội dung khóa học:
  • Giới thiệu về quản lý chất lượng.
  • Hướng dẫn về quản lý chất lượng khám chữa bệnh.
  • Đo lường quản lý chất lượng y tế.
  • Vai trò của người lãnh đạo, nhà quản lý trong quản lý chất lượng y tế.
  • Động viên, khuyến khích nhân viên y tế trong việc nâng cao quản lý chất lượng y tế.
  • Lập kế hoạch chiến lược và xây dựng đề án cải tiến chất lượng bệnh viện.
 • Ngôn ngữ sử dụng:Tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh, tuỳ theo nhu cầu của người học.
 • Số lượng học viên mỗi khóa:tối đa 30 học viên.
 • Chứng chỉ: Chứng chỉ đào tạo liên tục CME/CPD tương đương với 40 giờ.
 • Học phí: 4.000.000 triệu đồng/ khoá học/người.


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Mô phỏng Y khoa thuộc trường Đại học VinUni
Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (+84) 24 7108 9779, máy lẻ: 9015
Email: simcenter@vinuni.edu.vn

Ngày nay, mô hình chăm sóc sức khỏe đang thay đổi nhanh chóng để đáp ứng với nhu cầu của người bệnh. Chính vì vậy, các nhà quản lý y tế cần có kĩ năng tốt và cập nhật để quản lý công việc. Khóa học “Quản lý bệnh viện” của VinUni được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại của đội ngũ nhân viên y tế đã, đang và sẽ trở thành nhà quản lý tại các cơ sở y tế. Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực quản lý bệnh viện, bao gồm các chủ đề về kỹ năng lãnh đạo và quản lý y tế, cơ cấu tổ chức y tế, luật và các quy định quan trọng trong y tế.

 • Ai nên tham gia khóa học này?
  • Nhà quản lý y tế các cấp.
  • Nhà quản lý y tế trong tương lai hoặc các cá nhân muốn hiểu rõ hơn về quản lý bệnh viện.
  • Sinh viên đã tốt nghiệp trong lĩnh vực y tế.
 • Thời lượng khóa học: 40 giờ ( bao gồm 32 tiếng lý thuyết và 8 tiếng thực hành).
 • Nội dung khóa học:
  • Tổng quan về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh
  • Luật Bảo hiểm y tế.
  • Luật Khám chữa bệnh
  • Kỹ năng lãnh đạo quản lý.
  • Tự chủ y tế.
 • Ngôn ngữ sử dụng trong khóa học: Tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh, tuỳ theo nhu cầu của người học.
 • Số lượng học viên mỗi khóa: tối đa 30 học viên.
 • Chứng chỉ:Chứng chỉ đào tạo liên tục CME/CPD tương đương với 40 giờ.
 • Học phí: 4.000.000 VND/ khóa học/ người.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Mô phỏng Y khoa thuộc trường Đại học VinUni
Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: (+84) 24 7108 9779, máy lẻ: 9015
Email: simcenter@vinuni.edu.vn